Dobro dosli!
Ulogujte se ili registrujte svoj nalog :)
DRAGI CLANOVI NAKON 10 GODINA RADA FORUM CE BITI UGASEN DO KRAJA 2015 GOD. OTVARANJE NOVOG FORUMA BICE NAJAVLJENO NA FB STRANICI https://www.facebook.com/Alex.astrology

Niste konektovani. Konektujte se i registrujte se

 » DILEME(?) » nauka » Astrološka psihologija

Astrološka psihologija

Ići dole  Poruka [Strana 1 od 1]

1default Astrološka psihologija taj 21/8/2009, 16:45

wexa


aspektastro tim
aspektastro tim
Šta je astrološka psihologija?

Astrološka psihologija je nova nauka o čoveku nastala na osnovu modernih psiholoških saznanja i starih astroloških učenja. To je sinteza između psihologije i astrologije. Međutim, u astrološkoj psihologiji nije vršeno sjedinjavanje saznanja iz psihologije sa tradicionalnom astrologijom, odnosno sa astrologijom čija pravila tumačenja potiču još iz vremena renesanse ili baroka ili čak i ranije (što je inače moda u poslednje vreme). Osnivačima astrološke psihologije, Brunu i Lujzi Huber, psiholozima po profesiji bile su potrebne godine rada da bi razvili potpuno nova pravila tumačenja u astrologiji i takvu astrologiju onda uneli u psihologiju. Taj kreativni spoj je nazvan astrološka psihologija.

Čovek uz pomoć astrološke psihologije može da nađe odgovore na svoja večita pitanja: Ko sam ja?, Odakle potičem? i Kuda idem?. Sinteza psihologije (pre svega individualne i razvojne, u koje su uneta i saznanja i ciljevi transpersonalne psihologije) i astrologije omogućava čoveku da ispravno shvati svoju ličnost sa svim svojim vrednostima i sposobnostima, jakim i slabim stranama i da se usmeri na ostvarivanje svoje ličnosti kroz one aktivnosti i u onim oblastima gde može da postigne uspeh ne upinjući se da radi ono što mu ne odgovara zato što to od njega zahteva njegova okolina. Povinujući se zahtevima okoline koji odudaraju od njegove prave prirode on često doprinosi razvoju bolesti i usporava ili čak sprečava sopstveni razvoj ličnosti. Astrološka psihologija može da se koristi i u preventivne svrhe dajući čoveku slobodu da zahteva od okoline da ga prihvati onakvog kakav on zaista jeste. Pored toga ona omogućava da čovek shvati uzroke svog ponašanja i to već u njegovim korenima. Metodama astrološke psihologije duboka životna motivacija, nesvesne težnje, unutrašnji životni ciljevi mogu da budu izdignuti u svest stvarajući time prostor za kreativnog čoveka. Ta saznanja pored diferenciranog razumevanja ličnosti omogućuju i integraciju i svestan lični rad na sopstvenom razvoju.

Cilj astrološke psihologije

Cilj astrološke psihologije je da čovek shvati sebe kao celovitu ličnost i da na pravi način otpočne da se bavi svojim razvojem, individuacijom. Istovremeno on stiče određenu kontrolu sebe samog i svoje okoline. Postaje svestan sebe i svoje individualnosti i spoznaje zadatke, koji stoje pred njim. To je dugotrajan proces samoispitivanja i samokontrole, jer je mnogo toga zatvoreno u nesvesnom. Tek kada čovek sam spozna zašto nešto mora da čini, može da živi na osnovu sopstvene odgovornosti, koja je izraz etičke autonomije. Dakle, cilj astrološke psihologije je da pomogne čoveku da dosegne svoj maksimum i da time postane i koristan pripadnik čovečanstva. Kako je nastala astrološka psihologija Astrološku psihologiju zasnovali su Bruno i Lujza Huber, psiholozi po profesiji, a nastala je kada se B.Huber (čovek širokih interesovanja - studirao je i astronomiju i fiziku), pokušavajući da što bolje savlada psihologiju ličnosti i istražujući različite metode u ovoj oblasti, zainteresovao za astrologiju. Činilo mu se da ona nudi, između ostalog, jasnu koncepciju suštine čoveka u koju može da se uvrsti celokupno tadašnje određenje postojeće psihologije, a istovremeno je u njoj video jedan fino naglašen instrumentarijum za dijagnosticiranje svakog indvidualnog karaktera i njegovih specifičnih problema. Nijedna poznata disciplina ili metoda nije mogla da ponudi nešto isto toliko vredno. Međutim, ubrzo je odustao, jer je proučavajući dostupnu literaturu naišao na veliki nesklad i oprečnosti u tumačenju. Vratio se izučavanju psihologije (težeći da što bolje shvati ličnost čoveka), ali ga je upravo to ponovo vratilo astrologiji, jer je baš u astrologiji naišao na mnoge ključne pojmove iz psihologije ličnosti. Posvetio se izučavanju astrologije kako bi ušao u suštinu stvari. Bile su potrebne godine mukotrpnog istraživačkog rada sa saradnicima da bi došao do preciznih i zadovoljavajućih formulacija pojmova, a onda je nastavio rad na razvoju ovog specifičnog spoja astrologije i psihologije.

Temelj astrološke psihologije se zasniva na psihološkom konceptu, koji čoveka razmatra kao celovitost: ne samo kao ljudsku psihu utkanu u svoju okolinu, nego i kao duhovni entitet (individualitet), koji može slobodno da se postavlja u odnosu na druge. Ovo je koncept je zastupao i razvio Dr Roberto Asađoli (1888.-1974.) u Italiji, postavljajući nasuprot psihoanalitičkom metodu, svoj psihosintetički. U svojoj psihoterapeutskoj praksi Asađoli nije bio orijentisan na analizu, već na integraciju i novo oblikovanje ličnosti. Zastupao je holistički pristup. Cilj njegovog terapeutskog rada je bio da kroz razvoj voljne energije obuhvati celovitu ličnost i da aktualizuje više Jastvo. Pored ovih ideja u zasnivanju astrološke psihologije, korišćen je i Jungov koncept ličnosti. Naime, da se ličnost sastoji od nekoliko diferenciranih sistema koji ipak deluju jedan na drugog, od kojih su najvažniji Ja, lično nesvesno i njegovi kompleksi, kolektivno nesvesno i njegovi arhetipovi, persona, anima i animus i senka, tu su i stavovi introvertnosti i ekstravertnosti i funkcije mišljenja, osetljivosti i intuicije. Najzad tu je i jastvo koje je središte celokupne ličnosti.

Nakon specijalističkog školovanja u Firenci (1958-61.) kod Asađolija i nakon neopohodnih priprema, Huberovi su 1964. godine osnovali Astrološko-psihološki institut u Adilsvilu kod Ciriha (Švajcarska) koji je 1973. godine prerastao u visoku školu (trogodišnje školovanje) nakon kojeg se dobija diploma, a moguće je i dalje specijalističko usavršavanje i magistarske studije. Ovaj centar astrološke psihologije radi do današnjih dana i priznat je širom sveta. Mnogi stručnjaci koji se bave čovekom u svojoj praksi koriste saznanja iz ove oblasti kako bi se što bolje i efikasnije izborili sa problemima sa kojima se susreću.

Horoskop i njegovo korišćenje Šta je to horoskop?

Horoskop je simbolička slika koja predstavlja ljudsko biće i svet u kome živi, ljudsko biće kao subjektivni centar sa svojim ličnim vrednosnim stavovima unutar okruženja. Kao što je poznato, horoskop, pokazuje pozicije planeta u vreme rođenja. Iz ovih podataka mogu se izvući individualne karakteristike i psihološki razvoj putem određenih pravila i zakonitosti. Grafičko prikazivanje horoskopa u astrološkoj psihologiji Horoskop se obično grafički prikazuje kao krug po čijem su obodu zodijački znaci, zatim su u njega ucrtane kuće koje mogu biti iste ili različite veličine, zavisno od metoda koji se koristi za izračunavanje kuća i u kuće su unete planete, koje se nalaze u međusobnim odnosima (aspektima), ali su oni obično prikazani u tabelama.

Kako je pristup astrološke psihologije holistički, i grafički prikaz horoskopa je drugačiji. Naime, cilj je da se horoskop prikaže tako da u nama probudi intuiciju, da ga čulno doživimo i da ga prvo vidimo kao celinu. U nas se on tada utiskuje kao slika i stvara određeni utisak o čoveku. Da bi se ovo postiglo horoskop se crta u pet slojeva i u boji, uvažavajući saznanja psihologije boja.

U horoskopu postoji pet glavnih elemenata (centar horoskopa, struktura aspekata, planete, zodijački znaci, kuće) koji su smešteni na različitim ravnima. Značajno je naglasiti da se prilikom razmatranja horoskopa slojevi posmatraju od unutra ka spolja.

A sada malo bliže o svakom sloju ravni.

1. U sredini horoskopa je krug koji predstavlja centar bića, to je više Jastvo (self) ili duša čoveka. Simbolički, kada se čovek rodi, krug počinje da zrači energijom u svim pravcima. Iz ovog centra čovek raste u svoj svet da postane i da bude čovek.

2. Energija koja se rasipa u svim pravcima prvo se susreće sa linijama svih aspekata na slici, koju čine veze između planeta i koje podržavaju ili koče životnu energiju. To je neka vrsta komunikacione mreže između planeta. Slika aspekata je, dakle, sledeći sloj. Ona sadrži centralnu životnu motivaciju. Kako se nalazi na ravni koja je najdublje postavljena u čoveku, ona skoro i da nije pristupačna ljudskoj svesti, iako upravo ceo životni tok zavisi od od te motivišuće životne energije. Psihološki, to je portret svesti ljudskog bića. Na osnovu toga možemo da sagledamo osnovnu orijentaciju koju će individua uzeti u svom životu. Ona pokazuje gde su glavni interesi i bitni odnosi, šta čovek želi da učini od svog života (čak i ne znajući svesno za to) i koliko i gde će uglavnom da primeni svoju energiju. Kroz konfiguracije aspekata možemo da vidimo moguće talente koji će se ispoljiti, ali i one koji postoje samo kao latentni i koji ne mogu da se ispolje zato što nisu optimalno povezani unutar celokupnog kružnog plana već stoje po strani. Treba uvek imati na umu da psihološko tumačenje aspekata nikako ne sme da se zasniva na prosuđivanju pojedinačnih aspekata, već uvek mora da se uzme u obzir slika aspekata kao celina, kao i mesto dotičnih planeta u znacima i kućama.

3. Potom sledi ravan sa planetama koje su poređane u krugu i koje se mogu opisati kao svojstveni organi bitisanja čoveka. Planete su organi ili instrumenti života putem kojih ljudsko biće stupa u kontakt sa svojim svetom. Putem njih opaža i istražuje svet i uspostavlja životnu i funkcionalnu razmenu sa njim. Dok je slika aspekata skrivena duboko u središtu ljudskog bića i teško nam je da je otkrijemo kao svesnu strukturu, planetarni uticaji su bliži površini. Njihov uticaj može da bude jasno utvrđen. Svaki čovek ima na raspolaganju deset planeta kao instrumente. Pored planeta, u horoskopu rađenom po principima astrološke psihologije, koristi se i uzlazni Mesečev čvor, koji nije planeta, već presek putanje Sunca sa putanjom Meseca. Kako planete (i uzlazni Mesečev čvor) imaju različitu brzinu kretanja, a nalaze se u svakom horoskopu u različitim znacima, različito raspoređene i različito međusobno povezane, njihova rezultanta su različitost ljudskih karaktera i nejednaka individualizacija.

4. Sledeća ravan su zodijački znaci. To je dvanaestodelni kružni sistem kojim se kroz prostor kreće naše Sunce tokom godine. Znaci zodijaka nas povezuju sa kosmičkim kvalitetima. Oni su kosmički, referentni sistem, koji predstavlja zakone i red u prirodi i koji utiskuje prirodu u individualne “organe”, planete. Samo u ovako kombinovanoj formulaciji energija središta čoveka može da se sučele realnost okruženja i priroda čoveka. U ovom procesu se razvijaju lične karakteristike. Zodijak pokazuje nasleđene sklonosti nekog čoveka. On nagoveštava strukture, koje donosimo sa sobom genetskim putem, dakle, koje već rođenjem nosimo u sebi kao potencijal i koje tokom života treba da razvijamo, upotrebljavamo i preobražavamo. U tome bi trebalo da nam pomaže okruženje. Planete se hrane znacima. Oni su naši izvori energije u životu. Treba naglasiti da energija same planete zavisi od njenog mesta u znaku. Tako planete koje su postavljene na početak ili kraj znaka primaju manje energije od tog znaka, a kada su postavljene u sredinu znaka energija teče jače. Najjači izvor energije u svakom znaku je 12º znaka, dok je na početku i kraju znaka energija oslabljena.

2default Re: Astrološka psihologija taj 21/8/2009, 16:45

wexa


aspektastro tim
aspektastro tim
5. Kuće u horoskopu predstavljaju stvarne i dodirljive životne situacije i oblasti njihovih pojedinačnih iskustava i aktivnosti (postoji dvanaest kuća). Nasuprot jedinstvenog središta strukture individue (aspekti, planete, znaci), kuće su spoljašnost, i s toga su u horoskopu ucrtane na njegovoj spoljnoj strani, uz samu ivicu. Formiranje kuća nastaje rođenjem i osoba dela unutar njih celog svog života. Čovek počinje da živi tek kada postane svestan svog okruženja. Sa okruženjem se susreće prvo u porodici, onda u školi, a zatim i sa svojom širom okolinom, određenom lokacijom, socijalnim slojem, religioznim i političkim usmerenjem. Sve ovo utiče na dete i formira njegov karakter. To je razlog zašto je sistem kuća od tolikog značaja za svesno živo ljudsko biće. On pokazuje kako okruženje utiče na njega i kako ono reaguje na okruženje. Ovo rezultira jakom ili slabom ličnošću, sa širokom ili ograničenom samosvešću, individualistom ili sledbenikom. Ako u nekoj kući ne postoji planeta, neće se dešavati radnja, to jest obično za tu oblast života nismo posebno zainteresovani. Jačina delovanja planete zavisi od mesta planete u kući. Ona može da bude u stanju da deluje svom snagom koju prima ili biva osujećena. Tako ako se planeta nalazi pre ili posle vrha kuće, ona može najjače da deluje, a ako se nalazi u sredini kuće ona svoju energiju neće moći da usmeri u spoljni svet. Kako će delovati okolina, kakvo će biti vaspitanje i delovanje miljea, vidljivo je iz rasporeda planeta u kućama. Kod odraslih kuće predstavljaju i načine reakcije i strukture ponašanja, kojima osoba deluje na okolinu.

Već smo rekli da se u astrološkoj psihologiji horoskop crta u različitim bojama, koje direktno utiču na čoveka. Dvanaest zodijačkih znakova su nacrtani u bojama temperamenta u skladu sa Jungovim tipovima ličnosti:

crveno vatra = intuicija,
zeleno zemlja = realnost,
žuto vazduh = mišljenje,
plavo voda = osećanje

I aspekti se ucrtavaju u boji: crvenoj (kvadrati i opozicije), plavoj (sekstili i trigoni), zelenoj (polusekstili i kvinkunksi) i narandžastoj boji (konjukcije). I ovde boje imaju svoje značenje. Tako je: crveno aktivno, napeto, orijentisano cilju; plavo mirno, opušteno, orijentisano harmoniji; zeleno neodlučno, orijentisano na traganje, na informacije; narandžasto traženje kontakata, orijentisano na povezivanje.

Horoskop se uvek ispituje holistički, to jest kao celina, jer samo svih pet slojeva horoskopa sa svojim bojama, kao celina, mogu da nam daju uvid u psihičku strukturu osobe.

Postoji više vrsta horoskopa, koji su svi izvedeni iz osnovnog horoskopa, a služe nam za proučavanje ličnosti. Najvažniji su: osnovni horoskop, horoskop kuća i horoskop Mesečevog čvora.

Osnovni horoskop i šta on predstavlja

Osnovni horoskop predstavlja snagu oblikovanja u momentu rođenja nekog čoveka kada ovaj dolazi na svet iz okrilja majčinog tela i oslobađa se njenog kosmičkog uticaja. U horoskopu su oblikujuće snage (planete) smeštene u svoju kosmičku orijentaciju (zodijak) i u svoj zemaljski ili geocentrični pravac zračenja (smeštaj u kućama). U slici rođenja predstavljen je i model gravitacije (potencijalne snage koje su u tom momentu povezane i koje utiču jedna na drugu) u obliku aspektne strukture ili slike aspekata.

Osnovni horoskop se odnosi na ono što smo doneli na ovaj svet svojim rođenjem, a momenat rođenja određuje Ascedent (JA-tačku) i raspored svih kuća, koje se u astrološkoj psihologiji izračunavaju na osnovu Kohovog metoda, jer njegov metod izračunavanje prema tačnom mestu i vremenu rođenja individue omogućava precizne i diferencirane psihološke analize.

Osnovni horoskop bi u skladu sa Jungovim tumačenjem ličnosti predstavljao EGO u snu, koji najčešće verno odslikava našu ličnost, tu smo onakvi kakvi smo zaista u duši, a ne onakvi kakvim bismo se rado predstavili.

Na osnovu osnovnog horoskopa moguće je oblikovati i istraživati druge varijante horoskopa, od kojih su najvažniji horoskop kuća i horoskop Mesečevog čvora

Horoskop kuća i njegovo značenje

To je horoskop u kojem se najznačajnije izražava ono što u nas utiskuju oni što nas neposredno okružuju (otac, majka, braća i sestre, rođaci, susedi, učitelji i drugi iz naše okoline), a to se pre svega odnosi na način ponašanja i uslovljavanja i vaspitno delovanje kolektiva.

Horoskop kuća se dobija primenom specifične tehnike Huberove škole, kojom se osnovni horoskop preračunava na kuće iste veličine i tako se tumači novonastalo aspektovanje kao struktura ponašanja. Mesto granica znakova i položaj planeta u svakoj poziciji kuća ipak se proporcionalno zadržava. Međutim, aspekti ustanovljeni na ovaj način bivaju delom ili potpuno drugačiji.

Dok slika aspekata osnovnog horoskopa razjašnjava neposrednu spoznaju života i urođeno ponašanje, plan aspekata horoskopa kuća pokazuje motivaciju okoline koja ga je vaspitavala i kroz to naučeno ponašanje. Poređenje ove dve strukture aspekata razjašnjava nam u čemu je dotični čovek kroz svoje okruženje, s jedne strane, dobio podršku, a s druge strane, bio sputavan ili kočen. Slika aspekata osnovnog horoskopa pokazuje šta neki čovek hoće da otpočne sa svojim životom iz svoje unutrašnjosti, dok isto tako horoskop kuća čini razgovetnim u kojem smislu je čovek kroz svoje okruženje bio dodatno motivisan ili demotivisan – šta, dakle, treba ili mora da učini sa svojim životom. Vrlo mnogo ljudskih problema nastaje zbog neslaganja između unutrašnjeg hteti i spoljašnjeg morati. Zadatak horoskopa kuća je da nam to načini vidljivim. Samo oko četvrtine osoba pati zbog pogrešne procene svojih bližnjih, naime postoji značajna razlika u slici aspekata u otprilike 25% horoskopa. Tumačenju horoskopa kuća se pristupa tek ako se on značajno razlikuje od osnovnog horoskopa.

Horoskop kuća možemo da smatramo odlučujućim za sadašnjost, dakle vremenski jednodimenzionalno, i kao podsticaj za dalji razvoj. Ovim se ukazuje na uticaj okoline i on pokazuje koje snage deluju na nas menjajući nas. Horoskop kuća ne ukazuje na krajnji rezultat, već na snage koje nas menjaju. Ovo nas, dakle, ne određuje tako da se sve unapred zna kakvi ćemo postati, već to leži pre svega na nama, koliko daleko ćemo dopustiti snagama, koje deluju na nas, da nas izmene - mi možemo da se odupremo ili možemo da sarađujemo. Ali mi i u ovoj saradnji možda možemo da izdejstvujemo promene, koje niti su propisane niti se neizbežno javljaju. Ovde se koristi sloboda ličnosti.

Horoskop kuća upravo ukazuje na ono što je Karl Gustav Jung definisao kao PERSONA. To su delovanja koja čovek vrši na svoju okolinu, njegov izgled ili kako njega interpretiraju (doživljavaju) njegovi bližnji. Horoskop Mesečevog čvora Horoskop Mesečevog čvora pokazuje senku ličnosti. Prema Jungu mi u sebi imamo senku, jedan nevidljivi deo bića, koji sadrži pogonski mehanizam i želje, projekcije i sadržaje, koje su teško pristupačne našoj svesti ili čak uopšte nisu. Mi ih i potiskujemo, jer su one sa stanovišta životne svakodnevice neupotrebljive ili čak opasne. Često se ove senke opisuju kao negativne ili crne. Ova oblast leži u senci svetlosti naše svesti, našeg Sunca, na koje mi računamo. Ali kad čovek otpočne polako da pregleda svoje odeljke senke i da tamo opaža kontraste, tek tada on postaje zaista potpun čovek. On tada potiskuje izvesne sadržaje, i to samo one koje još ne može da opredeli i tada živi u svoj punoći.

U ovom prostoru senke nalaze se sva tajna osećanja čoveka, za čije se ostvarivanje čovek još ne zauzima, jer ih nije sagledao. Ali nas ona uprkos tome određuju, samo većinom ne navraćaju svesno u našu ličnost, već se pojavljuju kao reakcija naših nesvesnih projekcija. One stupaju spolja u naš život kao situacije, kao objekti, kao osobe. Izgleda da postoji neka vrsta magnetske funkcije, koja od tajnih želja, koje mi potiskujemo, pravi magnet za situacije, pogodnosti i ljude, koji nas tome vode. Mi osećamo kao da to dolazi spolja i da to ne pripada nama i s toga to možemo i da ne koristimo. A horoskop Mesečevog čvora može da nam pruži uvid u to.

U horoskopu Mesečevog čvora leži iskonska predpostavka, koju smo sami stvorili i koja se stara o našim željama za ovaj život, sa očekivanjima, koja imamo u vezi života i koja bismo voleli da vidimo ispunjena, (kada ih postanemo svesni).

Kratko rečeno: Ono što donosimo rođenjem i kakvi smo u svojoj duši nalazi se u osnovnom horoskopu, ono, što mi očekujemo, sadržano je u horoskopu Mesečevog čvora, a ono što svet očekuje od nas vidi se u horoskopu kuća.

Astrološka psihologija može da ponudi neke uvide koji mogu da pomognu u bržem i uspešnijem rešavanju problema čoveka, nudi uvid u celokupnost čoveka i puteve za dalji razvoj.

3default Re: Astrološka psihologija taj 21/8/2009, 16:50

wexa


aspektastro tim
aspektastro tim
Veliki broj istrazivanja do sada je pokazao da se u glavnom fokusu, ili na vrhuncu skale svih mogucih interesovanja za astrologiju (pre svega za natalnu granu astrologije) nalaze i preovladjuju interesovanja za ljubavne horoskope, tj. za ljubavne aspekte i za uporedne horoskope. Naravno, to je potpuno razumljivo i opravdano, stavise dobro je sto preovladava takvo interesovanje jer niko od nas ne funkcionise i ne zivi sam. Svi smo mi, hteli to ili ne, upuceni na interpersonalne odnose i veze. A to dalje znaci da na nivo naseg emocionalnog razvoja i na kvalitet naseg ljubavnog i socijalnog zivota utice porodica ili odnos sa roditeljima, bracom i sestrama, rodbinom, zatim odnos sa blizom okolinom, a posebno veliki uticaj imaju skola i vaspitno-obrazovni sistem.

Naglasavamo da je uvek od posebnog znacaja tj. sustinski je bitan odnos sa suprotnim polom, odnosno ona suptilna, prirodna i polna vezanost ili odnos izmedju muskarca i zene. Sa stanovista psihologije i astrologije potpuno je razumljivo da postoje razlicite emotivne reakcije, odnosno svako od nas izrazava emocije u skladu sa svojim mentalnim sklopom, temperamentom i karakterom, sto sve sacinjava psiholoski profil licnosti. Znaci, emocionalno izrazavanje i emocionalno reagovanje je uvek obojeno individualnim stanjem svesti (razvoj, nivo i kvalitet). Psihologija i astrologija jasno razlikuju cetiri osnovna tipa temperamenta, tako da u okviru horoskopskih znakova postoji podela na cetiri osnovne kategorije. Dakle, svakom horoskopskom znaku odgovara odredjeni tip temperamenta koji preovladava u emocionalnom izrazavanju.

PODELA ZNAKOVA NA OSNOVU TEMPERAMENTA:
1. Kolericnom tipu emocionalnog izrazavanja odgovaraju: Ovan, Lav i Strelac;
2. Melanholicnom tipu emocionalnog izrazavanja odgovaraju: Bik, Devica i Jarac;
3. Sangvinicnom tipu emocionalnog izrazavanja odgovaraju: Blizanci, Vaga i Vodolija;
4. Flegmaticnom tipu izrazavanja odgovaraju: Rak, Skorpion i Ribe.

Da bi se bolje razumela priroda odredjenog znaka, njegov karakter i nacin emocionalnog izrazavanja, treba uzeti u obzir i odredjena svojstva (snaga, jacina, struktura) licnosti. Kao sto u prirodi postoje cetiri osnovna elementa -- vatra, voda, zemlja i vazduh, tako se i u astrologiji horoskopski znaci dele u cetiri osnovne skupine.

PODELA NA OSNOVU CETIRI PRIRODNA ELEMENTA:
1. Elementu vatre odgovaraju: Ovan, Lav i Strelac;
2. Elementu zemlje odgovaraju: Bik, Devica i Jarac;
3. Elementu vazduha odgovaraju: Blizanci, Vaga i Vodolija;
4. Elementu vode odgovaraju: Rak, Skorpion, Ribe.

Horoskopski znaci se medjusobno razlikuju i po nacinu predstavljanja ili po stilu izrazavanja. Svaki od njih ima svoj psiholoski i emocionalni obrazac izrazavanja svog unutrasnjeg stanja, kao sto postoje razliciti stilovi u komunikaciji sa blizom okolinom, tj. u interpersonalnim odnosima.

OSNOVNA PODELA PO NACINU I STILU IZRAZAVANJA:
1. Kardinalnom tipu odgovaraju: Ovan, Rak, Vaga i Jarac;
2. Promenjivom tipu odgovaraju: Blizanci, Devica, Strelac, Ribe;
3. Fiksnom tipu odgovaraju Bik, Lav, Skorpion i Vodolija.

Sve ove podele, kategorizacije i objasnjenja su neophodna u cilju boljeg razumevanja psiholoske prirode odredjenog horoskopskog znaka i pravilnog tumacenja emocionalne strukture, razvoja, nivoa i kvaliteta ne samo horokopskog znaka vec i odredjene osobe. Astrologija, kao ni druge nauke, nema opste prihvacenu definiciju ljubavi. Medjutim, astrologija moze tacno da prepozna, pravilno da rastumaci i da objasni bitne cinjenice prisutne u ljubavnom odnosu -- emocionalnoj vezi, kako bi nas uputila na nacin kojim mozemo u potpunosti da ostvarimo svoj ljubavni zivot. Narocito je vazno napomenuti da astrologija objasnjava i daje odgovore da li u nasem zivotu ima dovoljno ljubavi, zatim kada, kako i sa kim treba zakoraciti u ljubavno carstvo.

Nezavisno od toga da li je rec o ljubavnoj vezi, bracnom zivotu, avanturi ili o novoj ljubavnoj romansi uvek je sustinski bitan i najvazniji kvalitet ljubavnog odnosa izmedju dve osobe. Uostalom, postoje opste i zajednicke kategorije o kojima svi razmisljamo na veoma slican nacin. Svi bismo zeleli da budemo srecni i uspesni, da izgledamo lepo, da zivimo udobno i da je nas ljubavni i porodicni zivot ispunjen beskrajnom harmonijom. Ipak, o ljubavi i sreci razmisljamo razlicito, a svako od nas je na svoj nacin akter prilikom ostvarenja ili neostvarenja tih ciljeva.

Astrologija potencijalno ima izuzetno vazan i pozitivan doprinos, a astrolog potencijalno veliki uticaj na kvalitet necijeg ljubavnog zivota. Pri tome je neophodno imati Natalni horoskop odredjene osobe kako bi se mogao analizirati njen ljubavni zivot i odgovoriti na pitanja ili dileme koje treba da poboljsaju kvalitet, odnos ili vezu sa ljubavnim partnerom. U slucaju ljubavnog para, moraju se uzeti u obzir pored natalnih -- zivotnih horoskopa obe osobe i njihovi uporedni horoskopi da bi se tako dobila kompletna slika o njihovom zajednickom zivotu, kako bi se doslo do vaznih sugestija, potrebnih odgovora, osetljivih tacaka ili perioda koji doprinose ljubavnoj harmoniji.

4default Re: Astrološka psihologija taj 21/8/2009, 16:56

wexa


aspektastro tim
aspektastro tim
Primenjena psihologija
Odnos prema novcu

Da li ste stedljivi ili rasipni?

Posmatrajuci sa psiholoskog stanovista nivo razvoja necije svesti i skalu vrednosti koju covek formira tokom svog zivoat, treba razlikovati zajednicke kategorije i individualne osobenosti. U tom smislu materijalne vrednosti ili novac, oduvek su za covecanstvo predstavljali simbol moci,
bogatstva, prestiza, uspeha, uticaja, statusa i razlicitih privilegija. Naime, na kolektivnom nivou novac ili bogatstvo predstavlja vaznu kategoriju. Medjutim, svaka osoba formira svoju individualnu skalu vrednosti - po kategorijama koje za nju licno predstavljaju prioritet ili najvecu vrednost. Dakle, treba razlikovati da stav o novcu ili o materijalnim vrednostima, uvek ima klektivno i licno znacenje.
Sa stanovista astrologije - svaki znak Zodijaka se na specifican nacin odnosi prema novcu, bogatstvu ili prema predmetima u licnom vlasnistvu. U okviru natalnog horoskopa glavni uvid ili slika tog odnosa je predstavljena rasporedom planeta po kucama (indikativna je druga, cetvrta, osma i deseta) i njihovim aspektima. Raspored planeta i natalni znak takodje odaju i sklonost prema igrama na srecu ili kockanju.


UTICAJ I OSNOVNO ZNACENJE KOJE IMA PLANETA U DRUGOJ KUCI

Kada se Sunce nalazi u drugoj kuci - veliki akcenat je na novcu, imovini i materijalnoj sigurnosti. Ove osobe odaju utisak da za njih prakticni ciljevi imaju prioritet.
Mesec u drugoj kuci - utice na vrednovanje tradicionalnih, materijalnih i imovinskih dobara.
Merkur - utice da osoba ima izgradjen osecaj za biznis, trgovinu i metodicnost. Medjutim, kod njih novac moze lako da dolazi i odlazi.
Venera - javlja se teznja ka ekstravaganciji, za dostizanjem visokog - elitnog drustvenog polozaja, kao i potreba za zgrtanjem imetka.
Mars - ukazuje na postojanje razlicitih faktora "opasnosti" u nacinu sticanja ili zadrzavanja novca i bogatstva.
Jupiter - novac se trosi "lake ruke", rasipno i galatno uprkos urodjenom smislu za vodjenje poslova.
Saturn - ukazuje na parakticnu, racionalnu, stedljivu i radnu osobu koja ne zeli da se eksponira.
Uran - nemonovno dolazi do naglih uspona i padova, kao i do nekonvencionalnog nacina zaradjivanja novca.
Neptun - predstavlja potnecijalne "opasnosti", teskoce i probleme, ne sluti na dobro. Medjutim, ove osobe su obdarene vrlo neobicnim i dobrim idejama u smislu zarade novca i sticanja bogatstva.
Pluton - ukazuje na dobar smisao za poslove, ali i svojevrsnu sebicnost ili skrtost kada je rec o trosenju.
Severni mesecev cvor - donosi "dobitke" i srecu u sticanju novca i botatksta, a Juzni cvor - ukazuje na potencijalne gubitke i na "losu srecu".


ODNOS HOROSKOPSKIH ZNAKOVA PREMA NOVCU

OVAN
Vecina problema nastaje usled loseg izbora poslova i neprisajanja na kompromise ili na promene. Obicno su skloni preterivanju i nemaju osecaj "kada treba prekinuti". Ipak, kada osete finansijsku krizu postaju vrlo razumni u trosenju.
Sklonost ka kockanju: da, najvise vole sportske kladionice u kojima umeju da ostave dosta novca, vrlo su temperamentni ukoliko ih ponese "kockarski zar".
BIK
Vrlo su obazrivi i stedljivi, grcevito se drze i cuvaju ono sto je njihovo. Obicno ulazu ili trose novac samo kada su sigurni da je to isplatljivo i pametno.
Sklonost ka kockanju: i da i ne. Vole kladjenje na konje, trke raznih zivotinja kod njih izazivaju interesovanje.
BLIZANCI
Vecina Blizanaca su "srecne ruke", potrebno je samo da odluce (sustinski problem) kojim poslom zele da se bave. Obicno im novac redovno pristize ili u velikim kolicinama, ali takodje, oni ga istom brzinom i trose.
Sklonost ka kockanju: da. Bolje je da izbegavaju ovaj poriv kako ne bi imali porok, jer oni nemaju smisao za manirske spekulacije, kao ni strpljenje za kockarske igre.
RAK
Oni uvek imaju neku "zlatnu rezervu" ili odvojene pare za "crne dane", pri tome vrlo mudro ce odlagati trenutak kada ce ga potrositi. Oni nisu skrti vec vrlo obazrivi. Vazna im je sigurnost i imovinski status.
Sklonost ka kockanju: ne. Nisu ni narocito "srecne ruke" i ne privlaci ih ta vrsta izazova. Car mogu da osete prilikom kladjenja - najcesce sportska prognoza.
LAV
Ako postoji dobra prilika - Lav je sigurno nece propustiti. Umeju da budu "srecne ruke", mada najcesce dobijaju manje od onoga koliko im pripada. Na zalost, nesto teze izvlace pouku iz svojih gresaka. Vole udobrnost i eksponiranje.
Sklonost ka kockanju: da. Posebno ih privlaci "veliki rizik" - najveci ulog. Ume da ih ponese kockarski zar.
DEVICA
Postoji dva osnovna tipa, prvi - ume da propusti svoju sansu vec na samom startu i u jednom potezu, drugi - ume da radi veoma uporno i dugo da bi ostvarili zeljeni cilj, predani su u radu. Oprezno i stedljivo cuvaju svoj novac ili imovinu.
Sklonost ka kockanju: ne. Delimicno ih privlaci sistematsko kladjenje, tj. kada mogu da razrade sve moguce opcije.
VAGA
Teze ka tome da sto vise uzivaju u zivotnim radostima i raznim carima, medjutim novac ili emocije mogu biti njihova "slabost" - do "propasti". Vole udobnost i pri tome na razlicite nacine sticu novac i svoje bogatstvo, umeju neprekidno da uzimaju ali i bezrezervno da poklanjaju.
Sklonost ka kockanju: i da i ne. Obicno biraju sistematska kladjenja i igre koje zahtevaju logican nacin razmisljanja.
SKORPION
Obicno su vrlo snalazljivi i sposobni, umeju sjajno da iskoriste tudji novac za svoju korist ili dobitak, cak imaju i srecu koja ih prati. Kada sebe dobro obezbede umeju da budu darezljivi i prema drugima.
Sklonost ka kockanju: i da i ne. U nacelu njih interesuje samo siguran dobitak ili "glavna nagrada" - nista polovicno ne dolazi u obzir.
STRELAC
Za njih je cesto druga polovina zivota mnogo uspesnija, jer prva polovina im prolazi u ostvarenju onoga sto zele, ako ucine neku gresku - ona ume da bude vrlo "skupa" ili velika. Ipak, iskustvo cini svoje i vremenom umeju da stvore novac, imetak i status.
Sklonost ka kockanju: da. Oni su "srecne ruke" i obicno cesce dobijaju nego sto gube, medjutim najveca mana im je - nestrpljivost.
JARAC
Oni su vrlo oprezni, mudri i stedljivi, pri tome mnogo vise vole da cuvaju ono steceno nego da trose ili da ulazu. Kada odluce da uloze svoj novac, to ce sigurno biti nesto sigurno, prakticno i vredno, kao sto su biznis ili nekretnine.
Sklonost ka kockanju: ne, njih ne privlaci ta vrsta rizika. Medjutim, ako se nekada desi obicno su "lose srece" i pretrpe veliki gubitak.
VODOLIJA
Kod njih novac lako prolazi kroz prste i to u oba ili vise pravaca. Iako lako zaradjuju, jos lakse trose i pri tome jos imaju i neke "tajne rezerve" ili "spasonosna resenja". Uredno placaju svoje obaveze i rado pomazu onima koji imaju manje srece od njih. Vrlo su snalazljivi i nisu optereceni novcem, ali se vesto i domognu dobrog statusa.
Sklonost ka kockanju: i da i ne. Obicno ih privlaci neki vid "igre na srecu" ili ulaganje u akcije kao neki vid neizvesnog ulaganja.
RIBE
Vrlo intuitivne, sumnjicave i veste - uvek znaju za neki "tajni trik" kako doci do novca. Nemaju praktican duh, ali ih prati neka cudna sreca i okolnosti koje im idu u prilog. Do novca dolaze posredstvom drugih, u zajednickim akcijama i kroz saradnicke poslove.
Sklonost ka kockanju: da. Njih privlace razliciti rizici ili kockarski zar, cak postoji opasnost od porocnosti jer nemaju dovoljno smisla za sistematiski nacin misljenja, kao ni za samodisciplinu.

Sponsored content


Nazad na vrh  Poruka [Strana 1 od 1]

Dozvole ovog foruma:
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu

 
  •  

Free forum | © PunBB | Besplatan Forum međusobnog pomaganja | Signalizirajte zloupotrebu | Napravi svoj blog