Dobro dosli!
Ulogujte se ili registrujte svoj nalog :)
DRAGI CLANOVI NAKON 10 GODINA RADA FORUM CE BITI UGASEN DO KRAJA 2015 GOD. OTVARANJE NOVOG FORUMA BICE NAJAVLJENO NA FB STRANICI https://www.facebook.com/Alex.astrology

Niste konektovani. Konektujte se i registrujte se

 » EZOTERIJA » tarot » Tarot - S.L. MacGregor Mathers

Tarot - S.L. MacGregor Mathers

Ii dole  Poruka [Strana 1 od 1]

1default Tarot - S.L. MacGregor Mathers taj 4/3/2010, 19:54

Astrolog

avatar
Admin
Admin
Tarot
(Njegov okultni značaj, korištenje u proricanju, način igre, i t.d.)
S.L. MacGregor Mathers

prevod na bošnjački: H.O


Ulaziti u u bilo kakvo duže ispitivanje istorije karata unutar ove kratke rasprave, ne dolazi u obzir.Stoga, ogrančiti ću se na kratko ispitivanje onoga što se odnosi na njihov najstariji oblik Tarot ili Tarocchi (Tarok) karte; i na davanje čitataocima sto jasnijih i konciznijih instrukcija za njihovu upotrebu za proricanje za koje su Tarot karte daleko prikladnije od običnih igraćih karata.Takođe,ući ću donekle i u njihovo okultno i Kabalističko značenje.
Termin Tarot (Tarok) se odnosi na špil od 78 karata podijeljen u četiri boje od kojih svaka sadrži 14 karata ( u Tarotu postoji dodatna dvorska karta u odnosu na igraće karte – Kavalir,Vitez ili Jahač), i 22 karte sa simboličnim slikama koje odgovaraju adutima.Ove potonje su obiljezene brojevima od 1 do 22 , dvadeset druga karta je označena nulom ( 0 ).Dizajn ovih aduta je jedinstven,budući da su među njima takvi prikazi kao što su Smrt,Đavo,Posljednji Sud itd.
Danas je sveprisutna ideja da su karte izmišljene da bi zabavile Karla VI Francuskog,važno je pomenuti s tim u vezi i njihovog lažnog izumitelja – Jacquesa Gringonneura ,astrologa i kabalistu.Štaviše,karte su bile poznate i prije ovog perioda među Indijcima i Kinezima.Etteilla ,u jednom od svojih traktata o Tarotu daje prikaz mističnog rasporeda ovih karata u Ptahovom hramu u Memfisu i nadalje kaze :

« Na stolu ili oltaru u visini grudi Magusa ili Visokog Sveštenika (Hijerofanta) je na jednoj strani snop karata ili ploča od zlata (Tarot) a na drugoj vaza ..itd.»

Ovu ideju je dalje razvio P.Christian ( učenik Eliphasa Levija) u svojoj «Istoriji Magije» na koju ću upućivati u daljem toku ove rasprave.Veliki pobornici Tarota, Court de Gebelin,Levi i Etteilla su oduvijek pripisivali Tarotu Kabalističko-Egipatsko porijeklo, što je i moje dugogodišnje istraživanje ovog predmeta potvrdilo.
W.Hughes Willshire,u svojim napomenama u « Opštoj Iistoriji Igraćih Karata » kaze :» Najstarije karte koje su nam prosljeđene iz starina su karte Tarot karaktera.To su četiri karte iz Musee Correr u Veneciji ; sedamnaest primjeraka Pariškog Kabineta( često pogrešno nazvanih Gringonneur ili «karte Karla VI» , iz 1392.),pet karata Venecijanskog Tarota,koje po mišljenju nekih nisu starije od 1425. ; i imamo seriju karata Minichiate Tarota koje su u doba kada je Cicognara pisao bile u posjedu Grofice Aurelie Visconti Gonzaga iz Milana.
W.A Chatto,u svojoj «Istoriji Igraćih Karata» ,kažu da su karte izumljene u Kini još 1120.godine,za vrijeme vladavine Seun-Hoa – za njegovu zabavu i za zabavu njegovih brojnih konkubina.
J.F.Vaillant, u svojoj knjizi « Les Romes ,histoire vraie des vraies Bohemiens « ,Pariz 1857., kaze da Kinezi imaju igru koja je bazirana na crtežu podjeljenom na odjeljke ili serije na bazi kombinacija broja 7 .» To je do te mjere slično Tarotu da četiri boje potonjeg zauzimaju prva četiri reda ; od dvadesetidva aduta,četrnaest ih zauzima peti red ,a sedam preostalih aduta šesti red. Ovaj šesti red koji zauzimaju sedam aduta je red šest dana sedmice Stvaranja.Prema Kinezima,ovaj prikaz datira iz prvih dana njihovog carstva,iz vremena kada je IAO isušivao vode zaostale od Potopa.Može se zaključiti,dakle,da je riječ o orginalu ili kopiji Tarota; te da je Tarot iz vremena prije Mojsija,da pripada početku našeg vremena – epohi pripremanja Zodijačkog kruga,i sukladno tome, da postoji 6600 godina.»

Bez obzira na očiglednu drskost ove izjave,treba da je evidentno pri razmatranju da se Tarot sastoji, kao što se sastoji, od deset brojeva decimalne skale koji se izmjenjuju sa tetradom, i od hijeroglifskog alfabeta od dvadeset dva simbola ,te da ga se mora smjestiti u puno raniji period istorije svijeta,nego što se to čini u uvodima u karte u Evropi ;te da možemo uzeti kao činjenicu da je Tarot preteča igraćih karata , što je danas etablirano generalnim koncenzusom mišljenja.

Court de Gebelin je u svom «Monde Primitif»(Pariz 1781.) napisao : » Kada bismo čuli da postoji,u današnjim vremenima,djelo drevnih Egipćana,jedna od njihovih knjiga koja je pobjegla plamenu koji je požderao njihove veličanstvene biblioteke,a koja sadrži njihovu najčistiju doktrinu o najinteresantnijim temama,svatko bi ,bez sumnje bio nestrpljiv da stekne znanje tako vrijednog i izuzetnog djela.A kada bi ovome dodali da je ta knjiga široko rasprostranjena u velikom dijelu Evrope ,i da je već nekoliko stoljeća dostupna svakome ,ne bi li to bilo još više iznenađujuće?I ne bi li to iznenađenje bilo na vrhuncu kada bi ustvrdili da ljudi za tu knjigu nikad nisu posumnjali da je egipatska,te da je posjeduju na način koji je takav da se jedva može reći da je posjeduju uopšte ,da nitko nije pokušao da dešifruje nijedan njen list i da se ishod duboke,skrivene mudrosti smatra za skup ekstravagantnih sličica koje same po sebi ne znače ništa?Ne bi li ljudi pomislili da se netko pokusava zabaviti i poigrati se sa lakovjernošću svojih slušaoca kada bi čuli tako nešto?
Ipak ovo je istina.Ta egipatska knjiga,jedini ostatak njihovih veličanstvenih bilioteka,postoji do današnjeg dana ;čak je toliko obična i uobičajena da se nijedan učenjak nije odlučio zamarati se njom,nitko prije mene nije posumnjao u njeno uzvišeno porijeklo.Ova knjiga je sastavljena od 77 listova ili ilustracija,ili radije 78;podijeljena je u pet klasa od kojih svaka predstavlja objekte toliko raznovrsne kao što su i zabavni i poučni.Jednom riječju,ova knjiga je špil Tarot karata.»
Hajde da ispitamo riječ TAROT ,ili TARO, i da otkrijemo,ako možemo,njeno istinsko porijeklo i značenje.Court de Gebelin iznosi tvrdnju da su se tri rijeci orijentalnog porijekla zadrzale u nomenklaturi špila: TARO, MAT, PAGAD.Taro je,tvrdi on, čisti egipatski ;od TAR – put i RO,ROS ili ROG – kraljevski – Kraljevski Put Života.
MAT je orijentalnog porijekla i znači nadjačan,ubijen,napuklog mozga; te je PAGAD takođe orijentalnog porijekla od PAG – šef ili gospodar i GAD – sreća.Vailant kaze :»Veliko bozanstvo Aštarot, Aš –tarot je ništa drugo nego indo-tartarski Ton-tara,Tarot ,Zodijak.» Moja derivacija ove riječi,koju nisam našao ni kod jednog autora je iz staroegipatske riječi »taru» - tražiti odgovor,konsultovati; ergo ono što se konsultuje,od čega se odgovor traži.Meni se ovo čini kao pravo porijeklo riječi,drugo t je egipatska završnica koja označava ženski rod.Evo nekih zanimljivih premetaljki slova riječi TARO : TORA (hebrejski) = Zakon;THROA (hebrejski) = Kapija;ROTA(latinski) = kotač;ORAT(latinski) = govori,raspravlja ili moli ;TAOR (egipatski) = Taur – egipatska boginja tame ;ATOR (egipatski) Hator ,egipatska Venera.Gospodin Lumey mi kaže da postoji avestička riječ tarisk,koja znači « traziti odgovor».
Postoje italijanski,španski, i njemački Tarot špilovi,poslije Etteille,francuski takođe,ali ovi posljednji nisu toliko dobro prilagođeni potrebama okultnog izučavanja zbog Etteillinih pokušaja da ispravi simbolizam Tarota.Italijanski špilovi su definitivno najbolji za divinaciju i praktične okultne potrebe,te ću stoga na njima bazirati ovu raspravu.Na žalost,staromodne jednostruke karte su danas zastarile,i jedine koje se proizvode su dvostruke(dvoglave),što u par slučajeva mijenja simboliku.Stoga ću,kad god je neophodno,opisati dio dizajna koji nedostaje i opis staviti u zagrade kako bi ga označio.
Kao što je ranije napomenuto, Tarot se sastoji 78 karata ; i to od četiri boje od kojih svaka sadrži četrnaest karata, i od 22 brojem označena aduta.


_________________
Neka vam zvezde ostanu naklonjene!
http://aspektastro.org

Astrolog

avatar
Admin
Admin
Četiri boje su :

odgovara

štapovi Karo
Pehari Herc
Mačevi Pik
Diskovi Tref

Svaka boja se sastoji od : Asa, Dvojke, Trojke, Četvorke, Petice, Šestice, Sedmice, Osmice, Devetke, Desetke, Dečka ili Paža, Viteza ili Konjanika, Kraljice i Kralja.
Kraljevi u svim primjerima nose Kapu(kraljevski simbol) ispod krune,Kraljice nose samo krunu.Kraljica Diskova i Paž Diskova su jedini predstavljeni iz profila.U boji Štapova,Kralj drži štap sličan onome predstavljenom na malim kartama,dok ostale Dvorske karte te boje nose štap koji je sličan onom predstavljenom na Asu.U boji Pehara,jedino Kraljica drži u ruci pehar ,a i on je pokriven što pokazuje žensku prirodu ove boje,dok skiptar koji drzi Kralj predhodne boje (Štapova) pokazuje mušku prirodu Štapova.
Ako detaljnije proučimo male karte ,odmah ćemo uočiti sličnost u izgledu Štapova i Mačeva,koji se razlikuju jedino po tome što su Štapovi ravni a Mačevi zaobljeni.Takođe ćemo primjetiti da Dvojke imaju svoje neobičnosti koje ih razlikuju od ostatka njihove boje.Dvojka Štapova formira krst sa dvije ruže i dva đurđevka u nasuprotnim uglovima.Krst izmedju Ruže Šaronske i Đurđevka.Na Dvojci Pehara je prikazan mozaični pločnik ili tkanina na kojima pehari stoje,između njih je neka vrsta Kaduceja ,čije su zmije zamjenjene nekom vrstom lavoglavog ukrasa koji podsjeća na Chnupis zmiju gnostika i na određene poznate oblike elementalnih duhova ; praktični okultist će znati na šta alaudiram.Dvojka Mačeva tvori neku vrstu Vesice Piscis koja zatvara mističnu ružu sastavljenu od osnovnih boja.Na Dvojci Diskova su diskovi povezani neprekidnom trakom na takav način da tvore figuru 8 i predstavljaju jedno kao odraz drugog, jer je svemir,svemir Božanske Ideje.
Asovi se sami po sebi izdvajaju od ostatka špila,svaki predstavlja ključ svoje boje. As Štapova podsjeća na Herkulov štap,okružen je sa osam listova koji nisu povezani a čiji oblik podsjeća na hebrejsko slovo Yod ili I ,okrunjen je simbolom Trijade predstavljene sa tri podkresane grane - to je simbol Svemoćne Snage unutar kocke Univerzuma,što je prikazano sa osam listova , jer je osam prvi kubni broj. As Pehara je egipatskog porijekla što se najlakše može primjetiti u Španskom Tarotu.Figura nalik na obrnuto slovo M je sve što je ostalo od egipatskih blizanačkih zmija koje su ga nekad ukrašavale.As Pehara predstavlja Vode Stvaranja u prvom poglavlju Postanja.To je simbol Moći koja prima i modificira .As Mačeva je mač natkriljen krunom sa čijih strana vise maslinova i palmina grančica ,simboli milosti i strogosti.Oko njega su šest slova Yod koja podsjećaju na šest dana stvaranja.As Mačeva je simbol Pravde koja održava poredak u svijetu ;ravnoteza Milosti i Strogosti.As Diskova predstavlja vječnu sintezu, veliku cijelovitost vidljivog svemira,ostvarenje ujednačene moći.
22 Aduta su hijeroglifski simboli okultnih,skrivenih značenja 22 slova Hebrejskog alfabeta.(Pogledati tabelu ..)


_________________
Neka vam zvezde ostanu naklonjene!
http://aspektastro.org

Nazad na vrh  Poruka [Strana 1 od 1]

Dozvole ovog foruma:
Ne moete odgovarati na teme u ovom forumu

 
  •  

Forumotion.com | © PunBB | Besplatan Forum meusobnog pomaganja | Signalizirajte zloupotrebu | Napravi svoj blog